#bg { position: fixed; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; transition: all 2s ease-in-out; background-color: #FF5c39; } ::-moz-selection { /* Code for Firefox */ color: white; background: black; } ::selection { color: white; background: black; }
logo_HUN

Magyar Pavilon - 17. Nemzetközi Építészeti Biennále
La Biennale di Venezia

Nemzeti biztos:

Dr. Fabényi Julia

Kurátorok:
Kovács Dániel, Csóka Attila Róbert, Molnár Szabolcs, Smiló Dávid

Szervező:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

Mit tanulhatunk az építészeti modernizmusból, egy sokat vitatott kor hagyatékából, amellyel mára erőteljes kontrasztba kerültek a fenntarthatóság elvárásai, a megváltozott társadalmi környezet és szokások, Kelet-Közép-Európa tekintetében pedig egy átalakult politikai rendszer is? Az Othernity, a 2021-es Nemzetközi Építészeti Kiállítás, azaz a Velencei Biennále Magyar Pavilonjának kiállítása gondolatébresztő válaszokat kínál erre a kérdésre, a régió 12 fiatal építészirodájának bevonásával.

Az együttműködés receptje a szocmodern újjáélesztéséért.

A „keleti blokk” országaiban a sajátos, helyspecifikus modern építészeti örökség alkotja a jelenlegi épületállomány meghatározó részét. Ez az örökség alapként szolgálhatna arra, hogy felelős és újszerű viselkedésmódot alakítsunk ki a jövőbeni szakmagyakorláshoz. Ezzel szemben, a fenntarthatósági előírások félreértéséből fakadó igyekezet, az esztétikai ellenérzések és a politikai antipátia miatt jellemzően bontás vagy az építészeti értékek elvesztésével járó újjáépítés ezeknek az épületeknek a sorsa. Lehetséges-e egy másik út?


Mutass többet...

Az Othernity kurátori csapata szerint igen. Úgy gondoljuk: ahelyett, hogy eltöröljük vagy átépítjük, használnunk kell a modernizmust. Ezek az épületek egy eltűnt kor és társadalom számára készültek, behatárolt eszközökkel, de nagy erőfeszítéssel és nemes szándékkal. Ma ismét a nagy változások idejét éljük. Újra kell tehát gondolnunk berögződéseinket az örökségről, az építészeti értékről és annak védelméről, és arra kell fókuszálnunk, amit a jelen és a jövő szempontjából valóban fontosnak látunk.

Úgy gondoljuk, hogy a hiánygazdálkodásban szűkös eszközökkel dolgozó építészeti gyakorlatból hasznos fogásokat tanulhatunk a jövő építéséhez. A középületeknek és a nyilvánosságnak vissza kell kapnia a korábbi hangsúlyát az építészetben, határozott, a jövőbe tekintő építészeti beavatkozásokon keresztül. Megyőződésünk, hogy közösségek és nem elvont társadalmi igények számára kell terveznünk. Hisszük, hogy a regionális gondolkodásban nagy lehetőségek rejlenek.

Ezért a Magyar Pavilon 12 kelet-közép-európai építészirodát kért fel 12 budapesti szocmodern épület újrakondicionálására. Ezek az építészek, országaink hasonló múltjára való tekintettel, épp eléggé közel és épp eléggé távol vannak ahhoz, hogy fel tudják mérni ezeknek az épületeknek a valódi értékeit.

A kiállítás alkotói az első olyan generációhoz tartoznak, amely közvetlen, cselekvő módon nem élte meg a szocializmust, és nincsenek tapasztalatai annak építészeti gyakorlatáról sem. Ugyanakkor hasonló épületek között nőttek fel, és hasonló élményeket ápolnak a szocialista modernizmusról, legyen szó Varsó, Pozsony, Belgrád, Tallinn, Odessza, Krakkó, Bukarest, Zágráb vagy Prága építészeiről.

Az Othernity számunkra egy olyan új, együttműködésen alapuló metódus, amely segít újragondolni örökségvédelmi gyakorlatunkat és egyben egy olyan építészeti viselkedésmód, amely felelősebb szakmához és társadalomhoz segíthet bennünket.

Hogyan fogunk együtt élni? – kérdezi Hashim Sarkis, a 17. Nemzetközi Építészeti Kiállítás főkurátora. Válaszunk: használjuk azt, ami a rendelkezésünkre áll, egy megértőbb, innovatívabb és érzőbb módon. Pontosabban tizenkét-féleképpen.

Mutass kevesebbet...

12 épület – 12 iroda – 12 ötlet.

Az Othernity 12 építészműhelyt: irodákat, kollektívákat és egyéni szakmagyakorlókat hívott meg Kelet-Közép-Európából 12 emblematikus budapesti modern épület újragondolására. 
Az épületek az 1960-as évek eleje és az 1980-as évek vége között jöttek létre – a modernizmus kifejezést tehát széles értelemben használjuk. Minden épület az eredetit megközelítő állapotban áll, és csaknem mindegyik közösségi célt szolgál. A választott épületek tükrözik a korra jellemző funkcionális típusokat, és egyikük sem védett.


Mutass többet...

Az építészek:

A-A Collective (Lengyelország / Dánia / Svájc)
Architecture Uncomfortable Workshop (Magyarország)
b210 (Észtország)
BUDCUD (Lengyelország)
KONNTRA (Szlovénia / Észak-Macedónia / Horvátország)
MADA Architecture studio (Szerbia)
MNPL WORKSHOP (Ukrajna)
Paradigma Ariadné (Magyarország)
PLURAL (Szlovákia)
Vojtěch Rada (Csehország)
LLRRLLRR (Észtország / Egyesült Királyság)
Studio Act (Románia)

A feldolgozott épületek:

Déli pályaudvar (1962, 1977), tervező: Kővári György, MÁVTI
Dob utcai trafóház (1965), tervező: Léstyán Ernő, ERŐTERV
OTP-lakóház (1967), tervező: Boross Zoltán, BUVÁTI
OKISZ-székház (1973), tervező: Mónus János, ÁÉTV
Domus Áruház (1974), tervező: Reimholz Péter és Lázár Antal, IPARTERV
Újpalotai toronyház (1976), tervező: Tenke Tibor, TTI
Planetárium (1977), tervező: Lux László, BME Építőmérnöki Kar
Országos Villamos Teherelosztó Központ (1979), tervező: Virág Csaba, LAKÓTERV
Kelenföldi Városközpont (1979), tervezők: Zilahy István és Bada József, LAKÓTERV
13. kerületi pártház (1979, ma Magyar Államkincstár), tervezők: V. Pázmándi Margit, ÁÉTV
Külső-kelenföldi református templom (1981), tervező: Szabó István
Újpesti Ady Endre Művelődési Ház (1986), tervező: Ferencz István, ÉSZAKTERV.

A Magyar Pavilon együtt mutatja be az eredeti épületek értékeit, valamint a kollaboratív kutatási és designfolyamat kreatív és innovatív eredményeit, mindezzel új perspektívákat kínálva egy sokat vitatott kor örökségének újragondolásához.

A kiállítás katalógusának szerzői:
Edwin Heathcote építészeti kritikus (Financial Times)
Moravánszky Ákos, a zürichi ETH professzora
a kurátori kollektíva

Mutass kevesebbet...

logo_HUN

Nemzeti biztos:
Dr. Fabényi Julia

Kurátor:
Kovács Dániel

Kurátori csapat:
Csóka Attila, Molnár Szabolcs, Smiló Dávid

Szervező:
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest

Magyar Pavilon - 17. Nemzetközi Építészeti Biennále La Biennale di Venezia


Kapcsolat: info@othernity.eu

Ludwig_logo_HORIZ_HU_WHT
392753_c3eb0dca3564854300b26cef0845c525.png150x150_2
logo-17MIA-part_naz-2020_RGB-Converted